Mục lục

Khi viết hóa đơn sai, bạn căn cứ vào các hướng dẫn cách xử lý hóa đơn giấy viết sai cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai để hiểu về các quy định và hướng giải quyết.

Trường hợp bạn quyết định thực hiện thủ tục hủy hóa đơn điện tử thì làm theo các hướng dẫn sau:

Cách 1: Hủy theo TT 32/2011

Bước 1: Hai bên thỏa thuận và lập biên bản hủy hóa đơn điện tử

Mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử

Biên bản hủy hóa đơn điện tử cần thỏa mãn:

  • ghi rõ sai sót,
  • được ký điện tử bởi hai bên hoặc
  • có đầy đủ chữ ký (trên biên bản giấy) của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền,
  • được đóng dấu đầy đủ (trên biên bản giấy)

Bước 2: Lập hóa đơn mới và kê khai thuế

Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Thông tư 32/2011 phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm.

Bên bán: Sau khi lập hóa đơn mới với các thông tin chính xác, bên bán kê khai hóa đơn hủy vào báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Hóa đơn điện tử mới được khai thông tin trong tờ khai thuế GTGT.

Bên mua: chỉ kê khai hóa đơn điện tử mới, không cần kê khai gì cho hóa đơn đã được hủy.

Cách 2: Hủy theo Nghị định 119/2018

Bước 1: Hai bên thỏa thuận và lập biên bản hủy hóa đơn điện tử

Mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử

Biên bản hủy hóa đơn điện tử cần thỏa mãn:

  • ghi rõ sai sót,
  • được ký điện tử bởi hai bên hoặc
  • có đầy đủ chữ ký (trên biên bản giấy) của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền,
  • được đóng dấu đầy đủ (trên biên bản giấy)

Bước 2: Lập mẫu 04

Sau khi ký thỏa thuận hủy hóa đơn điện tử, bên bán tiến hành hủy hóa đơn điện tử bằng cách điền thông tin hóa đơn cần hủy vào mẫu 04
Mẫu 04-Thông báo hủy hóa đơn điện tử

Sau khi điền xong mẫu 04, người bán ký số và gửi cho cơ quan thuế.

Hiện tại tôi cũng chưa rõ là việc gửi mẫu 04 này được tiến hành trên trang web, phần mềm nào hay thao tác cụ thể như nào. Sẽ tiếp tục cập nhật cho bạn đọc khi có thông tin mới nhất.

Bước 3: Lập hóa đơn mới và kê khai thuế

Bên bán: Sau khi lập hóa đơn mới với các thông tin chính xác, bên bán kê khai hóa đơn hủy vào báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Hóa đơn điện tử mới được khai thông tin trong tờ khai thuế GTGT.

Bên mua: chỉ kê khai hóa đơn điện tử mới, không cần kê khai gì cho hóa đơn đã được hủy.

You May Also Like