Hỏi:

Bên đối tác của em xuất hóa đơn nhưng dòng thành tiền + dòng thuế lệch 1 đồng so với dòng tổng cộng. Bên họ giải thích là do hóa đơn xuất từ phần mềm nên bị chênh lệch phần làm tròn. Vậy hóa đơn này có hợp lệ và có được khấu trừ khi tính thuế GTGT, TNDN hay không?

Trả lời:

Hiện nay các doanh nghiệp sử dụng các hệ thống để xuất hóa đơn rất nhiều, kể cả hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử. Việc làm tròn số trong một số hệ thống dẫn đến số tiền dòng Tổng cộng và dòng thuế + trước thuế bị lệch 1 đồng hoặc vài đồng không phải là chuyện hiếm gặp.

Theo công văn 4479/CT-TTHT  của cục thuế TP.HCM:

Theo đó, việc hóa đơn lệch 1 đồng nhưng các chỉ tiêu khác trên hóa đơn đều đúng thì hóa đơn này vẫn hợp lệ để kê khai thuế.

 

You May Also Like