Mục lục

Mở đầu

Khi hóa đơn giấy có sai sót và chưa bên nào khai thuế, chúng ta có thể tiến hành thủ tục thu hồi hóa đơn theo các bước sau

Lưu ý: Hướng dẫn này chỉ áp dụng cho hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử thì nên tham khảo bài viết Xử lý hóa đơn điện tử viết sai .

Bước 1: Lập biên bản thu hồi hóa đơn

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn bạn có thể tải Tại đây
Bạn có thể tùy chỉnh thêm biên bản cho phù hợp với công ty bạn, nhưng cần đảm bảo biên bản ghi rõ các thông tin sau:

  • Số hóa đơn, ngày hóa đơn, ký hiệu hóa đơn thu hồi
  • Số hóa đơn, ngày hóa đơn, ký hiệu hóa đơn mới xuất thay thế, nếu không xuất hóa đơn mới thay thế bạn cũng phải ghi rõ vào biên bản.
  • Lý do thu hồi hóa đơn

Biên bản này cần được đại diện pháp luật (hoặc người được ủy quyền) ký tên, đóng dấu và mỗi bên lưu giữ một bản để giải trình khi có yêu cầu.

Bước 2: Thu hồi hóa đơn (liên 2)

  • Bên mua gửi lại bên bán liên 2 hóa đơn cũ.
  • Bên bán nhận lại hóa đơn cũ và kẹp vào trong cuốn hóa đơn để giải trình khi có yêu cầu.
  • Bên bán xuất lại hóa đơn mới và gửi người mua.

Bước 3: Kê khai thuế

Bên bán:

  • Hóa đơn thu hồi được kê khai vào mục hóa đơn hủy trong “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn”
  • Hóa đơn mới xuất lại kê khai vào tờ khai thuế GTGT và “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn” như các hóa đơn khác.

Bên mua:

  • Hóa đơn thu hồi: không cần kê khai
  • Hóa đơn mới xuất lại kê khai vào tờ khai thuế GTGT

Thảo luận

Nếu bạn có thắc mắc gì, hãy nêu thắc mắc của bạn trong phần bình luận sau đây nhé!

You May Also Like