Kì thi CPA (Certified Public Accountants) là kì thi chuyên sâu về kế toán và kiểm toán của Việt Nam được tổ chức bởi hội Kiểm Toán Viên hành nghề Việt Nam VACPA. Đây là một phần của quá trình đào tạo bậc cao trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán của Việt Nam. Để có thể tham gia vào kỳ thi này, bạn phải có ít nhất bằng cử nhân trong lĩnh vực kế toán hoặc kiểm toán, hoặc có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan.

Kỳ thi VACPA bao gồm 7 môn thi, bao gồm tài chính doanh nghiệp, kế toán, thuế, kiểm toán, pháp luật, phân tích hoạt động kinh doanh. Để vượt qua kỳ thi cho chứng chỉ kiểm toán CPA thì bạn phải đạt 38 điểm trở lên (trừ môn ngoại ngữ chỉ xét đạt), trong đó mỗi môn chuyên ngành không được dưới 5 điểm.

Sau khi hoàn thành các phần thi với kết quả đạt theo quy định, các ứng viên sẽ nhận được chứng chỉ VACPA và có thể nộp đơn xin cấp giấy phép hành nghề Kiểm toán viên của Cục Kế toán và Kiểm toán.

Chúng tôi xin gửi đến các bạn đề thi VACPA các năm trước (2011 – 2019) trong link sau đây

Đề thi các năm trước VACPA môn Kế toán

Đề thi các năm trước VACPA môn Tiếng Anh

Đề thi các năm trước VACPA môn Thuế

Đề thi các năm trước VACPA môn Tài Chính

Đề thi các năm trước VACPA môn Pháp luật

Đề thi các năm trước VACPA môn Phân tích

Đề thi các năm trước VACPA môn Kiểm toán