Có một số bài báo nói việc bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử dời lại năm 2022 là chưa đúng. Thông tin này gây nhầm lẫn cho rất nhiều bạn kế toán.

Trên cổng thông tin của chính phủ có trả lời về vấn đề này, mình xin trích lại như sau:

Link trên báo chính phủ

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/11/2018. Cơ sở kinh doanh và cơ quan thuế có thời hạn 24 tháng (từ ngày 1/11/2018 đến ngày 1/11/2020) để chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và con người để áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP. Trong thời gian từ 1/11/2018 đến ngày 31/10/2020, các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ vẫn còn hiệu lực thi hành.

Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019, tại Chương X Luật Quản lý thuế cũng có quy định về việc áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử.

Tại Điều 151 Luật Quản lý thuế quy định hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 1/7/2022.

Như vậy trước ngày 1/7/2022 thì nghị định 119/2018 và 51/2010 vẫn được áp dụng. Ngày bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử vẫn là 1/11/2020.

Các bạn chú ý để tránh bị bắt lỗi nhé!

You May Also Like