Mục lục

1. Quy Định hiện hành

– Điều 23 Quyết định 1908/QĐ-TLĐ

– Điều 4 Nghị định 191/2013/NĐ-CP

2. Mức Đóng và việc nộp tiền cụ thể

 

Kinh Phí Công Đoàn Đoàn Phí Công Đoàn
Không có tổ chức Công Đoàn Ai chịu trách nhiệm? Công ty Không
Mức Trích 2% Quỹ lương đóng BHXH Không
Mức Nộp lên CĐ cấp trên 100% của 2%
Định kỳ nhận lại 70% của 2%. Nhận lại khi có tổ chức công đoàn
Có tổ chức Công Đoàn Ai chịu trách nhiệm? Công ty Công đoàn chịu trách nhiệm thu chi, doanh nghiệp giúp đỡ trích KPCĐ từ lương mỗi tháng.
Cty không mở sổ theo dõi khoản KPCĐ này
Mức Trích 2% Quỹ lương đóng BHXH NLĐ tham gia CĐ: 1% Quỹ lương đóng BHXH
NLĐ không tham gia CĐ: không thu
Mức Nộp lên CĐ cấp trên Công ty nộp 100% của 2% Công đoàn nộp 40% của 1%
Mức giữ lại Công đoàn giữ 60% của 1%
Định kỳ nhận lại  Công đoàn định kỳ 3 – 6 tháng nhận lại 70% của 2%.

 

3. Thủ tục đăng ký ban đầu và đóng tiền lên Công Đoàn cấp trên ở đâu?

Hãy search google địa chỉ công đoàn cấp quận, huyện nơi đăng ký trụ sở chính. Sau đó, bạn hãy đến gặp các cán bộ của cơ quan Công Đoàn, họ sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký hồ sơ ban đầu và cách đóng tiền hàng tháng.

 

4. Dòng tiền sẽ đi như thế nào?