Mục lục

Một số điện thoại lạ gọi cho tôi, đầu dây bên kia là giọng một chị gái nhẹ nhàng nói “Em có phải là Nam ở công ty X không? Chị làm trên Chi cục thuế đây, em chưa nộp tờ khai thuế rồi, mai em lên nhận quyết định phạt nhé”.

Giọng chị nhẹ nhàng đến nỗi ngày mai tôi phải quyết tâm lên chi cục thuế tìm gặp chị xem chị bên ngoài như nào mà giọng ngọt đến thế, kèm theo nhận thông báo phạt gần 5 triệu cho 2 tờ khai chưa nộp của công ty tôi.

Gặp chị cũng là một niềm vui nhưng làm sao tránh nhận thêm tờ thông báo phạt đây? Sau đây là lịch nộp thuế kế toán cần ghi nhớ trong năm

1. Các thời hạn chung trong năm

DN kê khai theo quý

Ngày 30 của các tháng sau kết thúc quý (tháng 1,4,7,10)

  • Hạn nộp thuế GTGT, TNCN của quý
  • Hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý với tất cả các doanh nghiệp
  • Hạn nộp tiền thuế TNDN hàng quý (nếu có phát sinh, lưu ý: không cần nộp tờ khai thuế TNDN mà chỉ cần tự ước tính số thuế TNDN để nộp tiền)

DN kê khai theo tháng

Ngày 20 hàng tháng: Hạn nộp tờ khai và nộp tiền thuế GTGT ,TNCN cho doanh nghiệp áp dụng hình thức khai báo thuế GTGT theo tháng.
Ngày 30 của các tháng sau kết thúc quý (tháng 1,4,7,10):

  • Hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý với tất cả các doanh nghiệp
  • Hạn nộp tiền thuế TNDN hàng quý (nếu có phát sinh, lưu ý: không cần nộp tờ khai thuế TNDN mà chỉ cần tự ước tính số thuế TNDN để nộp tiền)

2. Các thời hạn đặc biệt khác

30/1

Nộp thuế môn bài hàng năm với các doanh nghiệp đã hoạt động trước 1/1/2019. Mức nộp thuế môn bài tham khảo chi tiết tại Thông tư 302/2016/TT-BTC. Nhìn chung mức nộp thuế như sau:

Vốn điều lệ Mức thuế Bậc Tiểu mục
trên 10 tỷ đồng 3.000.000 Bậc 1 2862
dưới 10 tỷ đồng 2.000.000 Bậc 2 2863
Văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, các tổ chức khác 1.000.000 Bậc 3 2864

Ngày 31/3:

  1. Hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN
  2. Hạn nộp Báo Cáo Tài Chính được kiểm toán với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Phần lớn các doanh nghiệp đều đăng ký năm tài chính kết thúc 31/12 nên 31/3 là thời hạn với 2 công việc trên.

Tuy nhiên nếu doanh nghiệp của bạn có niên độ kế toán khác 31/12 thì 2 công việc trên thời hạn sẽ là 90 ngày sau ngày kết thúc niên độ kế toán.

Bạn đã bao giờ bị phạt vì khai trễ thuế chưa? hãy chia sẻ vào phần comment dưới đây

You May Also Like