Chính Phủ vừa ban hành Nghị Định 114/2020/NĐ-CP nhằm hướng dẫn Nghị quyết số 116/2020/HQ14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020.

Theo đó thuế TNDN năm 2020 sẽ giảm 30% đối với doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng cho năm 2020.

Bạn có thể tải bản gốc Nghị Định này theo link sau:

Tải Nghị Định 114/2020/NĐ-CP
You May Also Like