Mình chia sẻ cho các bạn file mẫu bảng kê hóa đơn mẫu số 01-01/GTGT và 01-02/GTGT kèm theo thông tư 119/2014/TT-BTC

Tải ngay

 

You May Also Like